Πιστοποίηση ISO
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ISO 9001 KAI IS0 37001
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ