Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

"*" indicates required fields

Hidden

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών έχει δεσμευτεί για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Η άποψη και ο βαθμός ικανοποίησής σας σχετικά με τη λειτουργία των Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου, θα βοηθήσουν προκειμένου να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν κατάλληλες διαδικασίες. Παρακαλούμε όπως επιλέξετε την απάντηση που αντιπροσωπεύει το επίπεδο ικανοποίησής σας για κάθε ένα από τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης.
Ονοματεπώνυμο*
Απόλυτα ΙκανοποιημένοςΠολύ ΙκανοποιημένοςΙκανοποιημένοςΛίγο ΙκανοποιημένοςΚαθόλου Ικανοποιημένος
Ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης
Χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα
Τρόπος διαχείρισης αιτήματος σε περιπτώσεις εκτάκτων ή ειδικών περιπτώσεων
Τρόπος οργάνωσης των υπηρεσιών
Σαφήνεια και ορθότητα των πληροφοριών που παρασχέθηκαν
Εξυπηρέτηση από το προσωπικό
Επίπεδο συνεργασίας με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης