Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:

  • η ανάπτυξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων, των υποδομών και των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων
  • ο αποτελεσματικός συντονισμός των οργανικών μονάδων της και
  •  η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πιστώσεων προϋπολογισμού.

EN ISO 9001:2015
No: 20001240010634
EN ISO 37001:2016
No: 20024240010633

document
Ηλεκτρονικές αιτήσεις
report
Αξιολόγηση Υπηρεσίας
Τεχνική υποστήριξη
Νομοθεσία
Decision
Πιστοποίηση ISO
Ποιότητα νερού Πανεπιστημίου Πατρών

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:

  • η ανάπτυξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων, των υποδομών και των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων
  • ο αποτελεσματικός συντονισμός των οργανικών μονάδων της και
  •  η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πιστώσεων προϋπολογισμού.
document
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
report
Αξιολόγηση Υπηρεσίας
Τεχνική Υποστήριξη
Νομοθεσία
Decision
Πιστοποίηση ISO
Ποιότητα νερού Πανεπιστημίου Πατρών

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:

  • η ανάπτυξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων, των υποδομών και των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων
  • ο αποτελεσματικός συντονισμός των οργανικών μονάδων της και
  •  η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πιστώσεων προϋπολογισμού.
document
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
report
Αξιολόγηση Υπηρεσίας
Νομοθεσία
Decision
Πιστοποίηση ISO
Ποιότητα νερού Πανεπιστημίου Πατρών
Τεχνική Υποστήριξη