Χρήσιμα τηλέφωνα
 • Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης: 11771. Λειτουργεί επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας). Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.

 • Φύλαξη Πανεπιστημίου Πατρών: 6978188881, 6978188882 – Κλήση από εντός και εκτός νομού Αχαΐας

 • Στέγαση: 2610962180

 • Φοιτητική Εστία Πατρών (Ρίο): 2610992360, fep@upatras.gr

 • Φοιτητική Εστία Πατρών (Κουκούλι): 2610962942-41
 • Φοιτητική Εστία Αγρινίου: 2641074169
 • Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: 2631058257
 • Σίτιση (Ρίο): 2610997976, 2610997956, 2610997977

 • Σίτιση (Κουκούλι): 2610962941

 • Σίτιση (Αγρίνιο): 2641074169

 • Σίτιση (Μεσολόγγι): 2631058257, 2631058421

 • Πυρασφάλεια: Πυροσβεστική στο 199

Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πληροφορίες: 2610996683

 • Κλητήρες Πρυτανείας: 2610996681

 • Γραμματεία Πρυτανείας: 2610997993, 2610996605, 2610996608, 2610969055

 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων: 2610996611, 2610996695, 2610969027

 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: 2610969029, 2610969036, 2610996610, 2610997987, 2610996613

 • Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών: 2610996734

 •  Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: 2610997755

 • ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: 2610997851, 2610997841

 • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης: 2610969621

 • Τεχνικός Ασφαλείας: 2610996835

 • Ιατρός Εργασίας: 2610962195

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
 • Εφαρμογή my.upatras.gr: https://my.upatras.gr/

 • Επίσημη Ιστοσελίδα Πανεπιστήμιου Πατρών: https://www.upatras.gr/

 • Υπηρεσίες Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.upnet.gr/

 • Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών: https://alumni.upatras.gr/